A családállítások és a tanfolyamok helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)


E-mail: info@pramana.hu

(az e-maileket naponta egyszer, jellemzően kora reggel nézem át)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fizikai létezés örömei

 

Azoknak az embereknek, akikben erős Bika energia működik, különlegesen erős képességük van, hogy a testi-fizikai létezés adta örömöket meg tudják élni. Ez jó esetben életélvezetben nyilvánul meg, kevésbé szerencsés megélés esetén annyira belefeledkeznek a fizikai valóság nyújtotta örömökbe, hogy az evés-ivást illetően túlzásokba eshetnek, a vagyont és a pénzt illetően legyűrheti őket a mohóság, és a testi gyönyörök terén pedig mértéktelenné válhatnak. Bár a fentiek a Bikákra kiemelten igazak, ám mint a felsorolásból is kitűnik, ez az energia teljesen általános emberi tulajdonságok és késztetések formájában nyilvánul meg mindannyiunk esetében: bármelyik megjelenési területét is tekintjük, nincs hétköznapi ember, akinek ne lenne dolga ezekkel.

Az életélvező Szépség

Ennek az energiának az időszaka a tavasz, a természet virágba borulásának ideje, amikor a mindaddig rejtetten szunnyadó életfakasztó erők megnyilvánulhatnak a fizikai síkon. És a Bika embereknek valójában is itt van dolguk: a kézzelfogható valóság mögött láthatatlanul meghúzódó energiák által megihletve fizikai síkon teremteni, az anyagi valóságra fókuszálva megtalálni a kiteljesedésüket. Minden vérbeli Bika imádja a természetet – még ha csak egy kiskertnyi jut is neki belőle –, határtalan gyönyörűséggel tölti el, ha növényekkel, állatokkal foglalkozva megélheti az azonosságát a Természettel. Ugyanígy, a többi emberhez képest sokkal erősebb élvezeti értéke van számukra a tápláléknak és nagyon idegesek tudnak lenni, ha nem jutnak időben ételhez, vagy valamilyen okból kénytelenek nem igazán a fogukra valót enni. A fizikai valóság, ami körbeveszi őket, a lényük része: egynek érzik magukat vele. Ennek következtében, ha valamilyen veszteség éri őket, akkor azt úgy élik meg, mintha szó szerint önmaguk egy részét vesztették volna el: más jegyek számára esetleg teljesen érthetetlen módon úgy reagálhatnak bármilyen fizikai veszteségre, mint a többiek – mondjuk – valamelyik ujjuk elvesztésére.

Nagyon fontos számukra a test és a szépség. Ennek következtében általában nagyon jó érzékkel választják meg ruhadarabjaikat és a környezetük tárgyait. Kreatív lakberendezők, kertészek, divattervezők válhatnak belőlük. Szélsőséges esetben viszont ennél a horizontnál nem képesek messzebbre tekinteni, vagyis bármi, ami a fogható fizikai valóságon túli, számukra könnyen irreálisnak, alaptalannak tűnhet. Egy ilyen típusú Bika könnyen érezheti úgy például egy filozofikus gondolatmenetet végighallgatva, hogy „olyan ételt nyelt le, ami nem is volt a szájában”. De ha egy igazi pikniket szeretnénk csapni, nagyot sétálva az erdőben és a réten, meg-megállva egy kis falatozásra, gyönyörködve a megnyilvánult valóság harmóniájában, akkor nála jobb társat ehhez keresve sem találhatnánk. És még ha a Bika egyén az egyéb belső szereplői miatt kapcsolatba is kerül a kevésbé megfogható valóságokkal, akkor is nagyon nagy szüksége lesz arra, hogy az elvont elméleteket át tudja ültetni a valóságba, le tudja földelni az absztrakt elgondolásokat. Amiből már sejthető, hogy jó esetben nagyon hasznos ellensúlyt képviselhet az olyan emberekben, akik a szellemi és/vagy spirituális útkeresés rögös ösvényén járnak.

Béke, biztonság, boldogság

Ki az, aki nemet mondana mindezekre? És mivel a Bika lélekerő mentén működő személyiségnek a fentiek az alapkésztetései, így általában az a helyzet, hogy a többiek szeretnek velük lenni. Jó velük együtt beülni egy finom ebédre valamelyik étterembe, vagy kellemes sörözgetésre egy pubba, kerti grill-partit rendezni hétvégén és összejönni a barátokkal, vagy egyáltalán: csak úgy „együtt lenni”. A Bika energiában megőrződött valami az ősi, atavisztikus érzésekből – amik evolúciós örökségként ott vannak mindannyiunkban –, amit a csoport együvé tartozása nyújtotta biztonság, jól-lét jelentett a régmúltban és jelent ma is: ez a „lelki akolmeleg”. A Bika ember ezen a ponton – még ha egyébként van is neki –, feledi az anyagiasságát és szíve minden melegével látja vendégül azokat, akikkel szívesen van együtt. Ha egyszer valaki beszövődött egy Bika egyén társaságába, akkor súlyos dolgokat kell tennie az illetőnek ahhoz, hogy kikerüljön abból, mivel – mint fentebb már említettük – ezt a lényét ért fájdalmas inzultusként és veszteségként élné meg a Bika.

A biztonságra vágyás következtében előállhat egy érdekes „tehetetlenségi nyomaték” ennél az energiánál. Nevezetesen arról van szó, hogy minden hirtelen változás, gyors mozdulat, vagy reagálás egy kissé gyanúsnak tűnhet a Bika számára, ami veszélyezteti a fennálló helyzetet és az ebben már megteremtett biztonságát. Ez nem szerencsés esetben odáig fajulhat, hogy például egy rögtönzött, váratlan – és a társa által kedves meglepetésnek szánt, például színházi premierre szóló – meghívást személyes sértésnek vehet, mert ő belülről úgy éli meg, hogy ki akarják zökkenteni az egyéni biztonságos ritmusából. Ilyenkor még a békére való törekvése is háttérbe szorulhat és előtérbe kerülhet a makacssága, és ha egy Bika egyszer lecövekelt egy ponton, akkor ember legyen a talpán, aki onnét el tudja őt mozdítani. A többiekhez képesti lassúság egyébként is jellemző lehet az esetében, ami itt a Természet ritmusával áll analógiában – ember nem látott még fát, vagy növényt zaklatott gyorsasággal virágba borulni. És ha mélyebben belegondolunk, akkor nekünk, mai embereknek lenne tanulnivalónk ez ügyben, hiszen a mindennapjainkban szinte mást sem csinálunk, csak zaklatottan és hajszolódva rohanunk az életünk egyik teendőjétől a másikig. Persze az is igaz, hogy kibillent állapotában a Bika ember lehet az egyik olyan, akinek egy kissé megalszik a tej szájában, vagy akkor kezd el nevetni társaságban, moziban, színházban, amikor a többiek már épp kezdik abbahagyni a kacagást.

A testet öltés értéke

Test nélkül a Földön nem élhet a lélek. Ezért mondták eleink, hogy „a test a lélek temploma”. És ha ez így van, akkor minden emberi élet egy fohász a Teremtőhöz. És a fizikai létben, ha valakinek van egy egészséges teste, akkor ez nagyon jó alap lehet ahhoz, hogy jól tudja magát érezni az életében (ettől még természetesen érezheti boldognak magát egy olyan ember is, akinek ez nem adatott meg, de ehhez már tudni kell felülemelkedni a problémán). Ám miként a pénz sem boldogít önmagában, úgy az egészség is csak lehetséges, de nem elégséges feltétele a boldogságnak (és ebbe a sorba mai közgondolkodást ismerve nyugodtan beilleszthetnénk a szexualitást, ami elsődlegesen az élet továbbadásának a misztériuma, és emellett örömforrásnak is nagyon jó, de a mai, kissé túlfetisizált formájában már sokszor inkább akadálya a harmóniának). És a Bika – még ha nem tudatosultan is, de – nagyon érzi a test értékét. Amúgy is hangolt a fizikai valóság értékeivel való foglalkozásra – legyen az anyag, pénz, vagyon, vagy természet –, és ha a keze ügyébe eső legközelebbi földi valóságról, a saját testéről van szó, akkor a legtöbbször reflexes, nagyon erős vágyak mozdulnak meg benne, amiknek nem nagyon tud ellenállni. Ezt csak fokozza, hogy – mint mindannyiunkban – benne is ott dolgozik a halálfélelem, de mivel az ezzel való foglalkozás pont a tőle legtávolabb eső energia, a Skorpió hatókörébe tartozik, így a vágyai törvényszerű ellenpontjaként megjelenő veszteségtől való félelemmel sokszor nem tud mit kezdeni. És persze nemcsak ő, hanem mi, mindannyian sem (hiszen ezért félünk annyira a test elvesztésétől, amit halálnak nevezünk), de ez őbenne intenzívebben jelez, mint a többiekben.

Ennek következtében sokszor pánikszerűen, szinte kényszeresen kerüli az olyan helyzeteket, amelyek tudatosíthatnák benne a halálfélelmét, a veszteségtől való félelmét. Pedig éppen ő az, aki talán a legintenzívebben van bekötve az anyagi síkba, amelyben a fizikai szintű mindennapi kis halálok, metamorfózisok zajlanak le, amit testi szinten metabolizmusnak nevezünk. Tudni persze tudjuk, hogy 7 év alatt a test minden sejtje kicserélődik, de élményszerűen ez a hétköznapokban mégsem adja meg azt az átélést, hogy pillanatonként halunk meg és születünk újjá, egy pusztítva megújító átalakulásból felszabadulásban. Pedig ez a fizikai igazság egy sokkal finomabb rezgésszintű, egyetemes törvény működésének a megjelenése anyagi síkon, a testünkben. Ez pedig a változás törvénye, ami az egyetlen örök dolog a megnyilvánult valóságban. Ennek az univerzális, pillanatonkénti változásnak a megragadása lehetséges éppen az asztrológiai energiák segítségével és ezt fejezi ki az időminőség fogalma. Ez gyakorlatilag a bennünket láthatatlanul körülvevő – meghatározó energiatér egy adott helyen, egy adott pillanatban való értelmezését jelenti. Sántító hasonlattal a flipperben mozgó golyóhoz lehetne hasonlítani az embert, aki a rá ható erők sűrűjében a szabad akaratát használva próbálja megtalálni a saját útját és boldogulását.

És a Bika embert a vágyai sokszor olyan erősen kötik be a testébe és a Földbe, hogy az élet természetes ellenpólusaként létező halállal nem tud mit kezdeni, és a félelmei miatt csak annál erősebben fókuszál a megfogható valóságra. Ilyen módon a törvényszerűen változásnak és pusztulásnak kitett anyagi világra összpontosít, és amennyiben számára nem létezik másfajta realitás, akkor természetesen nem létezhet egyéb perspektíva sem. Ennek következtében az időtlen egység lenyomatát hordozó lélek jelzéseit az általa ismert valóság keretein belül fogja megpróbálni értelmezni és az időbeni létezésben megállíthatatlan folyamként hömpölygő végtelen, határtalan energiákat anyagi valóságként próbálja meg felfogni. Ami a megnyilvánult valóság szintjén rendben is volna, de nem abban a kizárólagos formában, ahogy nem szerencsés esetben a Bika egyén ezt teszi. Mert az örökkön változó teremtő energiáknak csak az egyik megnyilvánulási síkja az anyagi létezés, aminek természetesen megvan a maga nagyon komoly értéke – hisz’ voltaképpen erről is szól az emberi élet. Ám ha valaki ezt egyedüli valóságként fogja fel, akkor pont attól a rezgéstartománytól vágja el magát, amely energetikai síkról eredő hatások tették lehetővé az anyagi valóság megszületését. Jó esetben viszont a Bika személyiség itt, földi körülmények között, a testi létezésben képes hasznosítani tudatosan azokat a teremtő energiákat, amelyekből oly szívesen alkotja bele a saját valóságába az egyéni, kreatív megjelenési formáit.

Báder György weboldala. 2008. Cégmester PHP engine.