A családállítások és a tanfolyamok helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)


E-mail: info@pramana.hu

(az e-maileket naponta egyszer, jellemzően kora reggel nézem át)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skorpió: az Intenzív Átalakító

 

Minden asztrológiai jegy – így a Skorpió is – egy univerzális energiával áll analógiában. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valakinek a személyiségében domináns a Skorpió energia, akkor ő a mindenkori tudatossági szintjéig tudhatja ebből a legjobbat kihozni, de abban nincs választása, hogy akar–e foglalkozni ezzel, vagy sem – mivel az illetőnek mindenképpen kezdenie kell valamit az adott energiával. Ehhez még érdemes hozzátenni, hogy egy adott személy horoszkópjában többféleképpen is kifejeződhet valamely asztrológiai jegy, energia fontossága. Így például lehet, hogy a születésnapja szerint „abba a jegybe született” – a hétköznapokban a legtöbbször erre mondjuk, hogy „ő egy Skorpió”. Ám lehet, hogy az aszcendense a Skorpió, vagy a Holdja áll a Skorpió jegyében, esetleg az ezeken kívül szóban jöhető három-négy lehetőség közül valamelyik jelzi az egyén horoszkópjában, hogy az ő személyiségében fontos hatótényező a Skorpió jegy energiája. Bármelyik áll is fenn, az azt jelenti, hogy az egyén életében a horoszkópja szerinti módon meg fog jelenni a Skorpió lélekerő energiája – jó esetben az egyén által irányítva és a javára; nem jó megélési szinten pedig irányítatlanul, az egyén tudatos akaratától függetlenül - sőt, akár annak ellenére és a személy kárára.

A belső színpad

 A Skorpiót is – mint a többi lélekerőt, asztrológiai energiát – érdemes a könnyebb elképzelhetőség végett belső szereplőként megjeleníteni. Mintha létezne bennünk a lélek színpada, és mintha valóban lennének ezen a színpadon szereplők. Ha így közelítjük meg ezt a jegyet, energiát, akkor a színpadképben ő a Súgó lenne. A többi szereplő (csillagjegy) a színpadon van, és mindenki igyekszik a maga céljai felé: ki az elvégzendő munkákkal foglalkozik, ki a pihenéssel és az élvezetekkel, ki pedig az emberi kapcsolatokra figyel. Mindannyian „sokszereplős” színpaddal rendelkezünk, ezért nem egyszerű az életben időnként prioritásokat felállítani és döntésre jutni, mivel – tudatosultan, vagy tudatosítatlanul – mindannyian érzékeljük magunkban a különböző irányokba húzó késztetéseket.

Nézzük meg ezek után, hogy mit is csinál a súgó. Először is, értelemszerűen kezében van az egész forgatókönyv. Azaz, mindig előre tudja, hogy ki mit fog mondani a következő percben. Ennek megfelelően a Skorpió emberek nagyon jól „kiszagolják”, hogy ki mit fog cselekedni, kit mi mozgat valójában. Nagyon jók a megérzéseik! Ám ennek a súgónak a szöveg szolgai tolmácsolásán túl van egy különleges működési jellemzője is. Ez pedig abban mutatkozik meg, hogy - mivel ő is csak "emberből van", és hatással akar lenni az "életre" - időnként „falsot súg”, azaz a darab valódi szövegkönyvétől eltérő szöveget sugdos egy–egy szereplő fülébe. Mi jót lehet akkor ebből kihozni? Amennyiben a bennünk ható erőket színpadi szereplőként jelenítettük meg, akkor magát az embert, azaz a tudatosságunkat alaphelyzetben a nézőtéren találjuk meg. Mindannyian úgy indulunk neki az életnek, hogy ülünk a saját színpadunk előtt, a nézőtéren és figyeljük, hogy mi történik a színpadon, azaz a személyiségünkben (az életünkben). Amennyiben a színpadon éppen szóhoz jutott szereplő sikerhez, boldogsághoz vezető cselekvést hajt végre, akkor örülünk, ha kudarc, vagy bánat fakad az adott szereplő működéséből, akkor pedig elkeseredünk és szomorkodunk. De bármelyik is van, az ember maga a személyes tudatosságával ott ül a nézőtéren, és csak figyel. Egy jó darabig – néha élethossziglan – nem jut el odáig, hogy akár fel is lehetne kelni a kényelmes ülésből, és fel lehetne menni a színpadra, rendezni a darabot. Körülnézni a színpadon, kiismerni a szereplőket, és tudatosan irányítani őket, hogy adott szituációban mindig az kapjon szót, aki a leghatékonyabban tudhatja kezelni a helyzetet.

Provokáló szerepben

Ez az a cél, aminek az elérését a súgó megpróbálja elősegíteni – méghozzá meglehetősen szokatlan módon. Ugyanis épp azért sugdos félrevezető dolgokat a szereplők fülébe, hogy egyszer elérkezzen az a pillanat, amikor a rendező – akivé válhat a „néző”, ha felmegy a saját színpadára – nem hagyja többé, hogy súgóként manipulálhassa a többieket, és ilyen módon az egyén valódi irányítóvá váljon. Tehát a cél valójában a tudatosság növelése, és az akarat használatának megtanulása. De ezt olyan módon próbálja elősegíteni, hogy félrevezető, manipulatív dolgokat hitet el bizonyos szereplőkkel, és megpróbálja rábírni őket, hogy - akár végletes módon is - térjenek el az optimális működéstől. Miért? Azért, hogy végre megmozduljon a „néző” (az „alvó tudatosság”) és ne hagyja manipulálni, végletes működésekbe sodorni önmagát. A Skorpió emberek tehát – amíg meg nem tanulják irányítani önmagukon belül az energiát, vagyis a „súgót” – végletesek és manipulatívak lehetnek a felszínen, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Sőt, mivel hiperérzékenyek, és vágynak mások szeretetének az elnyerésére – sőt, az esetek többségében meg vannak győződve saját jó szándékukról -, nagyon intenzív, éles, végletes kritikával és visszavágással reagálhatnak, ha valaki megpróbálja felhívni a figyelmüket önnön szélsőséges működésükre. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy aki egy kicsit is belemélyedt az asztrológiai tipológiába, sokszor már eleve tart a Skorpió jegyű emberektől. A kérdés tehát az, hogy az adott egyén megtanulta-e jól kezelni az őt mozgató szereplőt, energiát, vagy sem. A helyzet az, hogy van egynéhány a tizenkét energia, vagy szereplő – a 12 csillagjegy - között, amelyekkel járó kihívások szemmel láthatóan nehezebben kezelhetőek, mint a többinél. Az egyik természetesen a Skorpió.

Bukásra ítélve?

Látható, hogy itt egy teljesen rejtett működésre kéne ránézni, továbbá ezt követően meg kellene tenni azt a lépést – ami egyébként a többi energia vezérlete alatt működő embereknek sem szokott általában sikerülni mai körülmények között –, ami hozzásegíti az egyént, hogy tudatosan legyen képes irányítani a személyiségét és az életét. Ezt végiggondolva beláthatjuk, hogy a Skorpiók is „csak” ugyanabban buknak el, mint a ma élő emberek többsége: nem ismerik fel az önmagukban közreható mélységi erőket, és így nem is képesek irányítani azokat. A Skorpió esetében ez azonban azt jelenti, hogy manipulatív és végletes hatások áldozatává válik belül, majd ennek következtében kívül is – vagy úgy, hogy ő maga valósítja meg ezeket a külvilágban, vagy úgy, hogy mások ilyen jellegű működésének válik az áldozatává. Ez utóbbi eset azért állhat elő, mert a bennünk közreható energiák kisugároznak belőlünk, és bizonyos fajta valóságokat vonzanak akkor is, ha nem vagyunk ennek tudatában és nem állnak az irányításunk alatt: ekkor fordulhat elő, hogy az egyén nem érti, miért kerül visszatérően olyan helyzetekbe, amikor mások kiszipolyozzák, kihasználják, leszívják az energiáját, élősködnek rajta.

Az itt felsoroltak a kapcsolati függőségek megvalósulásának különböző módozatai, de ide tartozhat bármilyen egyéb függőség is: kábítószer, dohányzás, evés, ivás, munkamánia, fitnesz, és a többi. Ami a közös mindegyikben: az egyén nem lát rá a bensőjében működő erőre és/vagy nem képes – vagy úgy érzi, hogy nem képes! – irányítani azt. Hogy ezek után a felszínen tettes, vagy áldozat, az már csak következmény. Az imént említett kitétel – valaki úgy érzi, hogy nem képes változtatni – szervesen hozzátartozik a súgó manipulációs technikájához: az is ő, aki el akarja hitetni, hogy kár is bármilyen erőfeszítést tenni, mert az úgyis felesleges, csak rossz vége lesz, mert nincs kiút, reménytelen a helyzet, és örökre marad a magány, a „gödör”. Ez a depresszió egyik alapképlete. Amennyiben valaki „bekapja a horgot”, azaz valamelyik szereplőjét a súgónak sikerült megmanipulálnia, az sokszor ezt a második becsapást is elhiszi. És itt hamarosan jöhet a teljes reményvesztettség, legrosszabb esetben akár az öngyilkossági késztetések, vagy kísérletek (nem véletlenül esik a Skorpió havába a Halottak napja!).

Azonban ennek a szereplőnek, ennek az energiának nem ez az eredendő célja. Nem azért van ott a színtársulatban, hogy mindenképpen tönkretegyen bennünket. Az tény, hogy amennyiben valaki nem látja át, és nem képes irányítani ezt a magasfeszültségű erőt, akkor pusztítóvá válhat – akárcsak az atomenergia, egyik sem gyerekjáték. De amint az atomenergiát is lehet hasznosítani, úgy ezt is. Egyik energia, szereplő sincs ellenünkre bennünk, csak ki kell tanulni a kezelési módját, és a Skorpió az egyik legnehezebben megtanulható lecke. Fentiek miatt  igaz, hogy statisztikailag jogosan tartunk általában a Skorpióktól: mai körülmények között, a tudás mai állapota mellett sokszor nem boldogulnak az emberek ennek az energiának a használatával – persze ettől még egyénileg bárki megtalálhatja az egyensúlyát ez ügyben is. A Skorpiók semmivel sem rosszabbak, mint a többiek, csak a többi energia nem tudatos, nem egyensúlyos kezelése, kibillent használata legtöbbször nem jár ilyen végletes következményekkel.

A tanulás fázisai

Ha végigtekintünk ennek az energiának a működésén, mint egy folyamatábrán, akkor a tanító nénik hiányjelére emlékeztető szimbólumban foglalhatjuk össze ezt a működést, ami valahogy így nézne ki: ¯. Egy alacsony platóval indul, középütt van a gödör, és egy magas platóban végződik. Az első fázis, az alacsony plató az a szakasz, amikor valamelyik szereplőnk – a tudtunkon kívül – „bekapja a horgot”, azaz a súgónak sikerül rávennie őt-bennünket, hogy manipulált, végletes módon cselekedjünk. Ez az egyik legnehezebb pontja ezen energia tanulási folyamatának: mindenkinek csak saját magához képest értelmezhető az egyensúlya, vagyis az, ami az egyik embernek véglet, az a másiknak még valójában lehet egyensúly is. Amennyiben „elcsábulva”, azaz végletesen cselekszünk, akkor két eset lehetséges: vagy végletesen sok energiát fordítunk valaminek az elérésére (önmagunkhoz képest!), vagy rengeteg energiánk megy el arra, hogy ne tegyünk az adott irányban semmit sem. Bármelyik következik is be, energetikai szempontból mindkettőnek ugyanaz a vége: saját egyensúlyunkhoz képest energiát pazarolunk el. Amikor pedig az időben, a saját életünkben oda érünk, hogy arra az energiára lenne szükségünk, amit korábban ilyen módon elvesztegettünk, akkor előáll a hiány, ami voltaképpen egy energetikai lyuk - és ez maga a gödör. Ezért érezzük itt azt, hogy úgysem tudunk változtatni.

Az első fázisban a súgót Mefisztóhoz hasonlíthatnánk: a tudtunkon kívül egy ügyes manipulációval elcsábít bennünket. A második fázis, a gödör: itt úgy érezzük, hogy az Ördög tönkretette az életünket. Van, akinek az ördög inkább kint van, ő másokat hibáztat, van, akinek bent, ő önmarcangolásban reagálja le ezt a második fázist, és persze van, aki egyszerre csinálja a kettőt – ekkor válhat az ilyen egyén számára végképp élhetetlenné az élet. A harmadik fázis akkor következhet be, ha valaki – átlátva a folyamatot és tudatosítva a feladatát – kézbe veszi az irányítást, és nem hagyja többé a súgónak, hogy tudatosítatlanul manipulálhassa őt bármelyik szereplőjén keresztül is. Ez a magas plató, mert ekkor már egy magasabb tudatosultsági szintről tekintjük át az életünket és ezt a folyamatot is. Ebben a fázisban válik Luciferré a korábbi Mefisztó, vagy Ördög: a Lucifer név szó szerinti jelentése tudniillik az, hogy „Fényhozó”. Ekkor ért el ez az energia velünk oda, ahova mindig is el akart juttatni: egy tisztább tudattal használt, irányított akarathoz. És a tudat ilyen fényében válik érthetővé, miért van az ördög nevei között egy, ami azt jelenti, hogy Fényhozó. Ez a záró fázis, a „gödörszlalomozás”: mert persze attól, hogy egyszer sikerült megzabolázni ezt az energiát, még nincs kész a megváltás, mivel élethossziglan ki vagyunk téve a súgó manipulatív kísértéseinek és rajtunk áll, hogy képesek vagyunk-e kikerülni a gödröket. Elég ügyessé válunk-e, hogy szlalomozzunk az életben előálló csapdák, buktatók dzsungelében. A fenti, a Skorpió energia működését leíró jellemzés természetesen még a legfontosabbak közül is csak az egyik, ám terjedelmi okok miatt itt most ennyire kell szorítkoznunk. Amint az kiolvasható, meghatározottság és szabad akarat egyszerre vannak jelen az emberi életben: ha egyszer beleszülettünk egy energia-mintázatba, akkor abban fogjuk leélni az életünket, és ezen nem áll hatalmunkban változtatni. Ám hogy ezt milyen szinten tesszük, az rajtunk áll: itt, ennek az energiának az esetében a végletes függőségektől a tudatosabb akaratirányítást eredményező metamorfózisig terjedhetnek a megélési lehetőségek.

Báder György weboldala. 2008. Cégmester PHP engine.