A családállítások és a tanfolyamok helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)


E-mail: info@pramana.hu

(az e-maileket naponta egyszer, jellemzően kora reggel nézem át)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (kép forrása: www.joemonster.org)

 

Az alábbi "szerződés" eredetijét egy kedves ügyfél küldte el nekem, szórakoztatási célból (ezúton is köszönet érte). Idő elteltével úgy gondoltam, hogy az eredeti szövegbe kódolt "komoly szórakozást" érdemes lenne kibővíteni, hogy emészthetőbbé váljanak az egyébként sokszor kicsit kesernyés igazságaink... Ennek eredményét olvashatja el az alábbiakban minden kedves érdeklődő. (Próbáltam utána nyomozni az interneten az eredeti szöveg szerzőjének, de nem leltem a nyomára, magam is anonim szövegként kaptam már. Így hát, ismeretlenül vagyok neki hálás az inspirációért.)

És ha valaki élne a gyanúperrel, hogy a 12 sorszámozott paragrafusnak, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítéseknek közük lehet a 12 asztrológiai jegyhez, hát az nem téved túl nagyot...


Újratestesülési szerződés


1. § Azt tehet, amit csak akar. Ez joga és kötelessége egyszerre, tehát lehetőség és kényszer is.
2. § Ön kap egy testet. Ez a test új és egyszeri. Senki más nem kapja ugyanazt a testet.
3. § A test birtoklásával életbe lép egy jó ideig elviselhetetlennek tűnő kettősség is, mivel a test nem élhet lélek-energia nélkül.
4. § Létének genetikai alapja 50-50%-ban apai-anyai tulajdonú, a lelki alapja 100%-ban saját tulajdonú. Ez utóbbinál a szülők és a gyerekkori hatások csak életbe hívó aktivátorok, akik/amik hozzásegítik Önt, hogy a már eredendően is meglévő belső csírák szárba tudjanak szökkenni.
5. § Ön kap egy szívet, ami a lelke centruma - ezért mutat majd ide, amikor azt mondja, hogy "én". A legjobb eredményeket akkor éri el, ha agyát és szívét kiegyensúlyozva használja.
6. § Ön kap egy agyat, ami a hardvere lesz az elméjének. Ajánlatos ezt értelmes módon használni, de az esetek többségében ez nem azonnal kivitelezhető előírás.
7. § Tükröket kap, hogy tanuljon. Sok tükör úgy néz ki, mint egy másik ember aktívan reagáló teste. Azért vannak, hogy megmutassák azt, ami Önben van.
8. § Leckéket is kap.
A leckék különleges alkalmak, melyek a fejlődést szolgálják. Nem rossz szándékból vannak.
9. §
Egy lecke addig ismétlődik, míg teljesen meg nem érti, vagyis: átérzett módon önmagához tartozóként érzékelve azt túl nem nő rajta.
10. § Senki más nem kapja pontosan ugyanezeket a leckéket és senki sem vállalhatja át Öntől ezeket.
11. § Önmagában nem cél, hogy a test elhagyásakor minél több pénze legyen, hogy első legyen és szuperül nézzen ki, mivel csak a leckekönyvi bejegyzések őrződnek meg.
12. § Az inkarnációs szerződés akkor jár le, ha a leckék megoldása során képessé válik meglelni a személyiség-magot, majd utóbb ennek héját feltörve a magban rejlő kincset is.


Kiegészítések és jó tanácsok az egyes paragrafusokhoz:

1. §

 • Használható vezérfonalnak tűnik, ha csak olyat tesz másokkal, amit szívesen venne, ha Önnel tennék.
 • Tanulóként cselekvés-, és teremtéskényszerben van. Ez azt jelenti, hogy akkor is teremt és cselekszik, ha úgy gondolja, hogy éppen nem csinál semmit.
 • Vegye figyelembe, hogy minden, amit másokkal tesz, visszatér Önhöz és az erőszak soha nem vezet valódi megoldáshoz.
 • Valódi megoldásnak minősül, ha nem kell osztályt ismételnie adott dolog miatt.
 • Dózerként sikeres bukott diák lehet, lúzerként vesztes angyal. Kerülje a végleteket.
 • Azzá lesz, amit tesz.

2. §

 • Az életbiztosítás nem az, bár mások életének biztonságát valóban szolgálhatja.
 • Alapból ugyanolyan természetesnek veszi majd és ezért nem fogja érzékelni az Önt körülölelő energia-tengert, ahogy a hal is természetesnek veszi az őt körülvevő óceánt. Amíg ez így van, addig szomjas halként fog kutakodni csobogó források után a létezés energia-tengeréből fakadó élet vizében.
 • Ön szerint mi a teendő, ha tudható, hogy valódi vágy esetén nem vallhat kudarcot?
 • A testét másokra bízni kockázatokkal járhat, de saját testével játszadoznia jogában áll. Amennyiben mások testével szeretné ezt tenni, kérje a beleegyezésüket.
 • Ha a teste elpusztul, vagy már nem működik, a testet éltető energiamező idő teltével új alakot fog ölteni. Az újratestesülés konstrukciós tervrajza a záró leckekönyvi bejegyzések alapján rajzolódik majd ki.
 • A testi-fizikai valóság cél és eszköz egyszerre. Az egyes konkrét célok megvalósításán keresztül ébredhet rá, hogy ezek valójában eszközök. Erre általában fokozatosan és lépésről-lépésre tudhat csak rájönni.

3. §

 • Ritkán van csak egy helyes megoldás. Az esetek nagy többségében a "vagy-vagy" helyett az "is" a célravezető.
 • Nem Ön az egyetlen, aki egyetlen személynek képzeli magát. A valóság ezzel szemben a görög tragédiákat, Shakespeare-t és a Dallast meghazudtolóan tragikomikus káosz mindannyiunk bensőjében.
 • Hasznos megfigyelni, mely helyzetek és mintázatok ismétlődnek.
 • Legyen figyelmes: igaz, hogy ha nincs ló, a szamár is jó, de nem igaz, hogy ha nincs szó, a lárma is jó.
 • A kétségtelen tények és a ténytelen kétségek között található egy keskeny ösvény. Mindkét oldalon mély a szakadék mellette, nem csak az egyiken.
 • Minden jóslat felszámolása felé tett első lépés az elhangzása.

4. §

 • A jó szándék és a szeretet önmagában sajnos akár a pokolba is vezethet. A rosszat ismerő jóakarás segíthet. A rossz hír: mindenkiben ott van a rossz is.
 • Ha egy Önben eredendően meglévő csíra soha nem kap vizet, akkor akár egész életen keresztül is lappangó maradhat. Ha olyan csírát próbál öntözni Ön, vagy a többiek, ami nincs meg Önben, akkor sok víz fog kárba veszni.
 • Mivel a megteendő út valójában egy kör és lélekben mindig a célra fog figyelni, ezért amíg el nem ér az út feléig, addig háttal fog ülni a lovon és így vágtat előre. És mindenki más is. Legyen megértő.
 • Kiváltképpen az éjjeli órákban alkalma nyílik rá, hogy elhagyja a testét. Az éjszakai testen kívüli tapasztalatok többsége automatikusan nem fog megjelenni az elméjében. Ha nappali tudatával tesz ilyen kirándulást, arra viszont mindenképpen emlékezni fog.
 • Miközben csecsemőként üstökös gyanánt fog berobbanni a családja életébe, ne lepődjön meg, ha az üstökös csóvájára ráragad ez-az a felmenők dolgai közül. Ez hozzátartozik az élete árához.
 • Nincs értelme puskázni, mert a lélek-dallam, amit eljátszhat az élet színpadán, rögzített és csak menet közben tanulhat meg zenélni.

5. §

 • Ha szert tesz karmesteri engedélyre is, akkor választhat, hogy ciszben, mollban, vagy dúrban szólaljon-e meg a saját dallama, és megválaszthatja, hogy milyen hangszerek legyenek az élete zenekarában.
 • Mások dallamainak megszólalása ügyében legfeljebb tanácsot adhat. Ez akkor is így van, ha nagyon úgy érzi, hogy Ön tudja, hogyan kéne szólnia mások dallamának. Fentiek alól saját gyereke 18-21 éves kora előtt - egy bizonyos mértékig - kivételt képez.
 • Minél jobban ismeri az energia-áramokat önmagán belül, annál sikeresebben tudhatja különböző dolgok megvilágítására, élet-működtetésre és kapcsolatok felfűtésére használni őket.
 • Eredendően minden energia jó. Helytelen használat esetén viszont bármelyik áramütést okozhat, sőt, agyon is csaphatja Önt, illetve másoknak is árthat. Bánjon óvatosan az energia-áramokkal.
 • A szívén keresztüli különleges kapcsolat segítségével Ön minden válaszhoz hozzáféréssel rendelkezik és az oktatás terén belül minden és mindenki reagál a szív kisugárzására.
 • Az ismertség és kedveltség nem jár bónuszpontokkal.

6. §

 • Csak mert mindenki egyféle módon viselkedik, ez még nem jelenti azt, hogy az a helyes.
 • Ne mások hibáihoz és elvárásaihoz igazodjon.
 • A megismerés-teremtés a Teremtés megismerése. Mindkét folyamat működési felülete az elméje lesz.
 • A hibázás ugyanúgy tartozik hozzá az élethez, mint az ártatlanság vágya a lélekhez.
 • Ahogy a számítógépnek is kell hűtés, úgy az elméje hardverének is. Ha képessé válik lecsendesíteni az elme-hullámzást az agyában, akkor besöpörheti azt a járulékos hasznot is, hogy mások elme-cunamija sem tudja majd leverni a lábáról.
 • Ha a hentesnek tartozik, akkor hiába menne a szabóhoz fizetni. Ugyanezen oknál fogva mindaddig vissza kell jönni a földi valóság keretei közé, amíg tartozásaink vannak itt.

7. §

 • Szinkron-mintázatok szerint fog találkozni minden lényeges emberrel. Ami az ő részük a szinkron-mintázatban, azzal Önnek nincs dolga, csak a sajátjával - jóllehet, kellhet meghúzni olykor a határokat.
 • Mások állításai a célról elterelhetik a figyelmét.
 • Ha egy helyzet kétoldalú igazságának csak az egyik fele van meg az elméjében, akkor máris rárakta magát arra a sínre, amin előbb-utóbb elérkezik oda, ahol a másik oldalt is átélheti. Ennek a kiváltó oka az energia-mintázatok eredendően egységes jellege, nem pedig karma-kiszúrás, vagy Isten büntetése.
 • A konfliktus és a harmónia elválaszthatatlanul összetartozóak. Mivel nincs egyik a másik nélkül, örüljön az utóbbinak, amíg tart, de bízvást készüljön az előbbire, mert úgyis jön.
 • Nem az az elsődleges, hogy egyetértsünk, hanem hogy értsük az Egyet.
 • Önmagában abból, hogy sokan meghaltak valamiért, még nem következik, hogy az adott dolog jó, helyes, vagy igaz.

8. §

 • Másokat a fejlődésükben akadályozni nem hoz semmiféle hasznot, és mint minden, ez is visszatér Önhöz.
 • A megelégedés teljesen váratlan és indokolatlan boldogságot, az elengedés pedig ugyanilyen megkönnyebbedést okozhat. Próbálja ki, ez úgyis ingyen van.
 • Kérvényezheti a megbocsátást. A bűnök véglegesen akkor bocsáttatnak meg, amikor többé már tudatosan nem követi el őket.
 • Ha úgy érzi, hogy egy helyben áll az élete, nézzen le, hogy életben van-e a ló, amin ül. És ha esetleg továbbra sem képes előre lépni, akkor valószínűleg a háta mögött kell körülnéznie, hogy mi tartja fogva.
 • A gyűlölet és a végletesen ragaszkodó szeretet ugyanazon légypapír két oldala. Ezeknél erősebb ragasztóval nem kapcsolódhat másokhoz. Ha már rátapadt, fájdalom nélkül nem tud lejönni róla.
 • Az emésztő éhség és a lét-szomj csillapulása mindig átmeneti, és a telítődés miatt egy bizonyos dologból a korábban megszokott mennyiség egy idő után már kevésnek érződhet. Ha nem figyel oda, mohó Homo sapiens válhat Önből.

9. §

 • Mindenki más is ugyanazt az elefántot tapogatja csukott szemmel, és így próbálja leírni, hogy mit érzékel. Ez egy ekkora elefánt és egy ilyen megismerés.
 • Ha kifelé és előre figyel, akkor rengeteg érdekes és új dologgal találkozhat. Ha befelé és hátrafelé, akkor pedig önmagával.
 • Önt határtalan fény, szeretet és energia veszi körül. Akkor is, ha börtönben, vagy egy éhező országban van. Minden más objektíven koherens illúzió, azaz, konkrétan létező látszat-valóság.
 • A tigris, a rabló és a lavina is konkrétan létező látszat-valóság, de amíg tigrisnek, rablónak és lavinának érzékeli őket, addig úgy is kell reagálnia rájuk.
 • Az élet értelméről elmélkedve előbb-utóbb érdemes észbe venni, hogy a helyzet fordítva áll: az értelemnek van élete. Pont Önben is.
 • A test a lélek temploma. Kívül-belül nagyon stabil templomot kell építenie, ha égig érő létrát akar nekitámasztani.

10. §

 • A vadállat ragadozó ösztönét, a természet pusztító viharait és a gyilkos vak gyűlöletét mozgató sorserők túl hatalmasak ahhoz, hogy emberi szem befogja őket. Ha a sorserők nyomába ered, ezt tartsa szem előtt.
 • Az oktatás terének rongálása olykor korlátozásokhoz vezethet.
 • A könyörület, irgalom és kímélet a kegyelem megszületését jelzik. Adhatja és kaphatja őket.
 • Az oktatási folyamat neve: élet. Ebben két kibomlási lehetőség van: vagy a rend a törvény, vagy ha nem, akkor a trend az örvény. A fenti két lefutási lehetőség közül választania kell. Ha nem választ, akkor a másodikat választotta.
 • A lemért érték következménye az elért mérték. Ha a saját lelki mérlege közelítőleg egyensúlyban van, akkor a Mértékek Őre békén hagyja. Ellenkező esetben az Őr embereket, eseményeket és dolgokat felhasználva fogja Önt saját valódi egyensúlya felé pofozni. Ne vegye tőle személyeskedésnek, nem az.
 • A szabályok arra valók, hogy az ember felülvizsgálja őket. Ugyanakkor óvakodjon, nehogy Isten helyi jobbkezévé váljon, mert ez nem emberre méretezett feladat.

11. §

 • A szabad akarat nem az. Mire erre rájön, addigra viszont már azzá válik.
 • A tudományos tézisek jó része egy idő után elavul, a szent írások jó része a saját inspiráció megszületését szolgálja.
 • Az Ön helyzetében Önnél jobb benyomást senki más sem tenne. Legyen önmaga, mindenki más úgyis foglalt.
 • A Forráshoz értelemszerűen csak árral szemben lehet eljutni. A lazacoktól megtanulhatja, hogy két kis ugrással nem lehet átjutni az akadályokon.
 • Egy fel nem épített házat nem lehet lebontani. Ezt vegye figyelembe, ha bármilyen nemes és egyébként rendjén való okból nekiáll, hogy meghaladja az egóját.
 • Nem igaz, hogy minél egyedibbé válik, annál egyetemesebb is lesz. De az igaz, hogy minél egyetemesebbé válik, annál egyedibbé is.

12. §

 • Amennyiben az az érzése, hogy segítségre van szüksége, kérjen. Minden elképzelhető segítség megadatik Önnek, csak megfelelő módon kell kérnie.
 • A drog - legyen bár legális vagy illegális -, az alkohol, illetve minden tudatmódosító adott helyzetben meghamisíthatja a leckék reális érzékelését.
 • Ha fölfeslik a valóság szövedéke, akkor ízelítől kaphat a hétköznapi józan észnek ellentmondó - ám mégsem irracionális - eredendőbb létezésből.
 • Ha úgy érzi, hogy semmit nem érez, akkor elképzelhető, hogy a Semmit érzékeli.
 • A "Ne ítélj, hogy ne ítéltess"-nek nem a helyes olvasata a "Ne itt élj, hogy ne ítéltess".
 • Az oktatás terének fenntartója és működtetője nem veszít azzal semmit, ha Ön nem hisz a létében. Ebből kifolyólag nem is haragszik Önre ezért, viszont a szabályok ettől még ugyanúgy vonatkoznak Önre is.


Kiegészítő záradék:

A szerződés mindenkire egyenlő érvényben vonatkozik. Nincsenek kiváltságok, akkor sem, ha néhányan ezt állítják; különleges egyéni záradék sincsen, és a a kézzel bejegyzett változtatások nem érvényesek.

Az inkarnáció szándékos befejezése haszontalan ügyintézést von maga után.
Nem Ön az egyetlen, akinek kételyei vannak az inkarnációs szerződés értelmét illetően.
Mivel Ön olvassa ezt a szerződést, ebből tudható, hogy a szerződéshez beleegyezését adta; ezért hasztalan azon keseregni, hogy Ön itt van.

Jelen szerződés fel nem bontható. Cool

Báder György weboldala. 2008. Cégmester PHP engine.