A családállítások és a tanfolyamok helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)


E-mail: info@pramana.hu

(az e-maileket naponta egyszer, jellemzően kora reggel nézem át)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"...amire nem lettünk megtanítva"


A tanoda célja, hogy az egymásra épülő oktatási évek (Ösztönlény - Lélekfolyó - Teremtő Szellem - Isten arcai) folyamán testi, lelki és szellemi szinten egyaránt felkészítsen egy mindenki esetében egyéni módon, a mai kor kihívásai közepette is elérhető, harmonikus életvitelre és hozzásegítse a hallgatókat, hogy megtalálják a kiteljesedés számukra megfelelő területét és módjait. További - nem kötelező, hanem egyéni, szabad döntés alapján választható - célkitűzés, hogy alkalmassá tegye a résztvevőket, hogy maguk is hiteles, gyakorlati útmutatóként szolgálhassanak mások számára, és az ehhez szükséges tudás, kompetencia és készségek is elsajátíthatóak lesznek majd a képzés során.

 

Lélekút-tanoda tematikája


Első év: Ösztönlény


 • Test, Lélek, Szellem és a befoglaló struktúrák kapcsolata: összkép
 • Az energia-típusok működése az emberben és a külvilágban
 • Táplálkozási stratégiák: mit, hogyan, mennyit
 • A fizikai test energia-központjai, a csakrák és analógiáik
 • Ösztön, agresszió, evolúció és tudati fejlődés
 • Anyagi szükségletek és a pénz szerepe
 • Munka, megbecsülés, siker és méltóság
 • Energia-levezetés, testmozgás, életvezetés, egészség
 • Külső szempontok: kinézet, harmónia, higiénia
 • Tanulás és figyelem-összpontosítás
 • A kommunikáció fajtái, összetevői és csatornái
 • Az emberi elme és a kettősség-feszültség okozta hatások
 • Magzati, születési és gyerekkori hatások szerepe és feldolgozása
 • Mindennapi szokások, utánzásos tanulás, közegtudat
 • Életterek és környezettudatosság egyéni és kollektív szinten

 

Második év: Lélekfolyó


 • Lélek-szerveződési szintek: egyén, család, csoport, nemzet
 • A lélek-tudat rétegei: tudatalatti, tudatos, tudatos feletti
 • Az önfelfedezés és teljesebbé válás lehetséges útjai
 • Az emberi kapcsolatok fókuszpontjai a lélekerők mentén lét-negyedenként
 • A viselkedés sablon-mintázata: alulműködés - egyensúly - túlműködés
 • Elhárítási mechanizmusok és tudatosítva meghaladásuk útjai
 • Szenvedély és szenvedés: a lélek-hullámzás működése és lecsendesítése
 • A tükör-jelenség és a tükör-lépés módszer: kiegyenlítés, kiegészülés
 • A szenvedés, döntés és felelősség folyamat-ábrái
 • Megbocsátás, kímélet, irgalom, könyörület és kegyelem
 • Az egó feladatkörei és ezek megjelenési módjai
 • Vágy, testiség, nemzés és fogantatás
 • A szeretet és boldogság filozófiája, pszichológiája és ösvényei
 • Betegségek testi, lelki és szellemi oldalának értelmezési lehetőségei
 • A lelki működés archaikus oldala: az álmok üzenetei
 • A gyereknevelés, mint az ember-, jövő és önformálás útja

 

Harmadik év: Teremtő Szellem


 • A belső hangok fajtái és megnyilvánulási módjaik
 • A Tudat alapstruktúrái, tudatállapotok és a tudatszintek rendszere
 • Érzékelés, ész, elme, értelem és Tudat
 • Információ, mint alakzatba rendeződött tudati energia
 • A kibomlási fázisok és a fejlődési vonalak szintjei
 • Emberi kapcsolatok, csoport, társadalom, kultúra
 • Művészet és műalkotások elemzése a lélekerők mentén
 • A szavak, a nyelv, a jelentés és az értelmezési kereteink
 • Az önmegnyilvánító teremtő energiák szinerchia-rendszere
 • Sors, életút, életcélok, hivatás és küldetés
 • A Gonosz arcai, halál és félelem: az átlényegülés ösztönzői
 • A személyiség különböző értelmezési módjai
 • Életszakaszok, sűrűsödési pontok, fázisok és ciklusok jellemzői
 • Az önismeret és tudásszerzés megbízható útjai és forrásai
 • Tudatosság-teremtés a tudati teremtésben

 

Negyedik év: Isten arcai


 • A Jákob-lajtorja fokai: a belső út állomásai
 • Feloldódás, együtt-áramlás, egységátélés a mindennapokban
 • Összehasonlító vallás-filozófia lélekerő-analóg szemlélettel: kereszténység, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, kabbala és a görög panteon
 • Finom-síkú érzékelés régen és ma, egyedi és hétköznapi módon
 • Kisugárzás, rezgésállapot, energia, anyag
 • A lét-negyedek jellemzői és kulcsszavai
 • Biblia és Genezis: az értelmezések sokfélesége mögötti okok
 • A Smaragdtábla és a Corpus Hermeticum: Hermész tanításai
 • A hindu tradíciók, a darśanák rendszere és a jóga
 • Koncentráció, kontempláció, meditáció, ima
 • Rendszer-elmélet az ember és az egyén feletti síkok vonatkozásában
 • Alapelvek, rendek, törvények, parancsolatok, világ-leképezések
 • Az idő születése és minősége: a mennyiségen túl
 • A szinkron-rend analógiái: meta-racionális egység-logika
 • Elismerni, ami van


Ide kattintva tájékozódhat a kiegészítő tudnivalókról.

Ide kattintva az első, ide a második év anyagához, itt a harmadik, itt pedig a negyedik év anyagához kapcsolódó hasznos könyvek jegyzékét találhatja meg.

Báder György weboldala. 2008. Cégmester PHP engine.