Pramána

Önismeret • pszichológia • asztrológia • családállítás • életvezetés

Lélekút-tanoda, családállítás, asztrológia iskola • Báder György pszichológus, asztrológus, tanár, családfelállító

A családállítások helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)

 

E-mail: info@pramana.hu

(az esetek többségében 1 napon belül válaszolok az e-mailekre)

Nyilas


 

A Bölcselkedő Tanító

 

 

A Nyilas zodiákus-jegy energiáját a személyiség képzeletbeli belső színpadán Bölcselkedő Tanítóként képzelhetjük el. Ennek a belső szereplőnek a működése a hétköznapi dolgok tudatosulásánál kezdődik és az önmagunkra ébredésnél végződik. Mint a fentiekből is látható, ez egy erősen szellemi orientáltságú energia, így akinek a személyiségében domináns ez a jegy, az jellemzően inkább mentális, semmint érzelmi irányultságú. Bármit is élünk át a mindennapjainkban, a tudatunkkal egyrészt igyekszünk értelmet találni abban, ami velünk történik, másrészt pedig szeretnénk tudatosan irányítani az életünket és a velünk történő eseményeket. A megtörtént dolgok esetében a jelentésadásnak épp az az egyik szerepe, hogy a valóság bejósolhatóvá váljék. És mivel mindannyian szeretnénk jól boldogulni azzal a magyarázó működéssel, ami saját magunknak teljesen természetes, így az egyéni értelmezési keretek szabta jelentésadás és következtetés-levonás határozza meg ebből a szemszögből az egész életünket.

 

Anyagi – fizikai síkon


Külső vonatkozásában a Nyilas legtöbbször nyúlánk, atletikus alkat, jellemzően magas homlokkal és kimondottan értelmes tekintettel. Általában tojásdad a fejformája, ami olykor határozottan megnyúlt ovális is lehet, valamint határozott, egyenes orra szokott lenni. Rengeteg felhasználható energia áll a rendelkezésére a mindennapokban, aminek a segítségével sokszor hatalmas elánnal veti bele magát az elintéznivalókba, vagy szórakozásba. Ugyanakkor nem szerencsés esetben meggondolatlan és türelmetlen lehet, valamint szétforgácsolódó is, mert túl sok mindennek szeretne egyszerre a végére járni. A külvilágból inkább az emberek és a szellemi dolgok ragadják meg, az anyagi valóságot – beleértve akár a pénzt is – nem feltétlenül kezeli értékén, sőt, akár elszállt és valóság-idegen is lehet.


Ennek mintegy ellenpontjaként nagyon tudja élvezni a fizikai létezés adta örömöket, legyen szó akár evés-ivásról (ahol például az egyik kedvence a nem kicsit cukrozott tejfölös-fahéjas túrógombóc finom, édes borral leöblítve), akár testiségről. Mindkét területen hajlamos lehet a mértéktelenségre; a Nyilas uralkodó bolygójának, a Jupiternek a minden határon túltágulás az alapelve, és ha ezt csak fizikai szinten tudja/akarja megélni az adott Nyilas jellegű személy, akkor sajnos idővel meg kell adnia az árát is ennek a szertelenségnek. Szerencsés esetben a kézzelfogható, fizikai valóságot is képes leérzékelni saját mozgató energiájának, a Teremtő Szellemnek a megnyilvánulásaként, és ebben a megélési verzióban eredendő egységben érezheti magát nemcsak a körülötte lévő emberekkel, hanem a fizikai természettel is.


Lelki – szellemi síkon


A tudatosodás folyamata


Amennyiben sorra vesszük azokat a lehetséges működéseket, amelyeket ez a szereplő irányít bennünk. akkor a már említett jelentésadási szükséglet kívánkozik a sor elejére, ami mindig is, már az emberlét kezdeteitől jellemző volt ránk. Az emberi tudat működési sajátossága, hogy igyekszik értelmes és összefüggő magyarázatot találni mindarra, amivel szembesül. Amíg ez lehetséges a konkrétumok és biztosan tudott dolgok szintjén, addig elég egyszerű dolgunk van. A kihívások ott kezdődnek, amikor nincs automatikusan biztos magyarázat: ekkor mindenki az egyéni felfogása, világleképezése szerinti tudatossággal értékeli a valóságot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyéni értelmezési keretek, hitrendszerek határozzák meg, hogy egy adott helyzetet miként értékelünk – és ezek mindegyikünk esetében eltérőek, többé, vagy kevésbé.


Ez az a folyamatosan zajló belső működés, amire a hétköznapokban jellemzően egyáltalán nem szoktunk figyelni. Vagyis az, hogy miért pont az van a tudatunkban, ami alapján reflexesen, automatikusan úgy reagálunk a valóságra, ahogyan azt valójában tesszük. Nem gondolunk bele – mert nem lettünk megtanítva rá –, hogy miként alakult ki pont az az értelmezési keret, ami éppen a sajátunk, mik az összetevői a tudatunk működésének és miként lehetne ezeket irányítani egy harmonizáltabb személyiség-működés elérése céljából. Pedig a Földön az ember az egyetlen faj, amelyikben megszülethet a „tudom, hogy tudom” típusú átlátás.


Belső szereplőként


A bennünk élő Bölcselkedő Tanító alapszinten azt a működést irányítja, amelynek a segítségével igyekszünk az aktuális átlátásunk szerinti legjobb magyarázatot, értelmezést adni az életre. Ez a túlélési technikáktól egészen a politikai, vagy vallási felfogásig terjedhet. Ha valaki a tudatosság következő szintjén működik, akkor elkezd foglalkozni az önmegértéssel, és ezzel párhuzamosan az emberek és a világ működésének a mélyebb megértésével. Ebben a fázisban ez az energia egy folyamatosan táguló perspektívában történő átlátásra sarkallja az egyént. Ez megnyilvánulhat úgy, hogy új dolgokat tanul, vagy elvégez egy tanfolyamot/főiskolát/ egyetemet, vagy akár „csak” külföldre utazik: ekkor ugyanis végső soron ugyanaz történik, mint az előzőeknél, csak indirekt módon
nevezetesen, új felfogásokkal, világlátásokkal, értelmezési keretekkel találkozik az ottani kultúrán, illetve a benne élőkön keresztül, és így bővül a szemlélete.


Ahova ez a szereplő, illetve energia eljuttatni szeretne bennünket, az az ezt következő fázis, amiben már tudatosan reagálunk a tudatunkra: ekkor a bennünk lakozó tudatosság kezd önmagára ébredni. Ez azt jelenti, hogy lassan–lassan képessé válunk kívülről is ránézni a saját elme-működésünkre és ennek következtében képessé válhatunk távolságot is tartani tőle: ekkor válik lehetségessé, hogy valaki úgy érzékelje a valóságot, hogy a saját aktuális igazságait felvállalva nyilvánul meg, de már van benne elég tudatos tolerancia, hogy elfogadja mások értelmezéseit is – az ő számukra akkor-ott érvényes igazságként. A tolerancia egyébként is jellemző a Nyilasokra, csak a kezdeti fázisokban ez látszat-tolerancia, nincs mögötte tudatosság és kiérlelt érzés; vagyis igyekszik meghagyni a másiknak a szabadságát, de belül ettől még úgy érzi, hogy ő jobban tudja. A ki nem érlelt módon megélt Nyilas működést pont erről lehet megismerni: mindegy, hogy kinél és mit, de ő jobban tudja, így ide kapcsolható a Nyilas jegy lehetséges megélései közül a hordószónok néptanító, aki egyfolytában magyaráz a többieknek. És valójában is Tanító ez az energia, csak az a kérdés, hogy az illető megszerzi-e előbb azt a tudást, ami alapján ténylegesen tud adni másoknak tudást, új felismeréseket, szellemi inspirációt. Ehhez hétköznapi értelemben csak valamilyenfajta „normál” tudásban kell elmélyednie és képessé válni azt jól átadni. Ha magasabb szintre akar jutni, akkor végig kell haladnia a saját, belső fejlődési útján. Ám ez olyan "helyre" vezeti el, ahova eredetileg egyáltalán nem szándékozott menni.


A kentaur


A Nyilas szimbóluma ugyanis a kifelé és felfelé nyilazó kentaur, ami világosan mutatja a magasba, a szellemi irányokba való törekvését. Ehhez képest a komplex tudati fejlődés előfeltétele, hogy képessé váljon befelé és lefelé is tekinteni: az érzelmi és ösztöni mélységekbe. Majd miután itt kiismerte magát, és tudatosságot vitt az addig homályban rejtőző területekbe, akkor válhat képessé valódi inspirációt adni másoknak is. Mert mindannyian háromsíkú lények vagyunk és testi, érzelmi, mentális valóságokban élünk, betagolva a minket körülvevő látható és láthatatlan struktúrákba. És a valódi megértés mindig valamilyen fájdalom-burokba van zárva, hiszen abból szövődik a sorsunk, amit korábban nem voltunk képesek beengedni a tudatunkba. Ezt a működést – mármint az egyéni tudatból való kirekesztést, majd az ennek következtében a külvilágban megszülető, visszafogadásra késztető/kényszerítő, általunk bevonzott helyzeteket – hívják a keleti kultúrák karmának.


És amint a fenti gondolatmeneteken is jól látszik, a Bölcselkedő Tanító szeret filozofálni: az élet értelméről, a világról, másokról. És amikor ebbe sikerül beleszőnie az önmagáról, saját tudatáról való elmélkedést is, akkor kezdi megtanulni ennek az energiának a tudatos használatát. Amennyiben túlműködik, akkor ezek a tendenciák elvihetik őt a hétköznapokból, és felhőjáróvá válhat. A megfontolandó itt is ugyanaz, mint az Intenzív Átalakítónál, azaz a Skorpiónál: csak egyedileg érvényes mércék léteznek valójában. Ugyanis hiába tűnik úgy a kívülállók számára, hogy valaki elszállt, mivel elképzelhető, hogy ez csak az akkor és ott uralkodó közfelfogás szerint van így. Mert az általános meggyőződés nagyon sokáig a legalapvetőbb tényezője minden egyéni értelmezési keret felépülésének: hatalmas erő húz mindannyiunkat, hogy a „normális” kategóriába tartozónak érezhessük magunkat. És a normális – az automatikus értelmezés szerint – az, ami az átlagos, vagyis ami általában megfigyelhető. Ezért odáig elérni, hogy „alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a létra” (Weöres Sándor), csak hosszas törekvés árán lehet. Aki ezt megvalósította, az valójában már a következő energiát, a Bakot realizálja, amelyik a Törvény Őre.


Elfogadás, optimizmus


A fenti folyamatban kimondatlanul is az elfogadás volt a központi kérdés: mit fogadok el én a magam számára, és hogyan válok elfogadhatóvá a többiek számára? Az előző alapján születik meg az értelmezési keretem, az utóbbi alapján alakítom olyanná a felfogásomat, hogy elfogadásra találjak. És ez az a folyamat, ami automatikusan nagyon jól megy a Nyilasoknak: elfogadóak, megértőek, toleránsak. Ennek következtében – mivel ezt az energiát sugározzák ki – elfogadásra találnak a külvilágban, és mások is elfogadják őket, ami miatt sokszor mondják rájuk, hogy ők a szerencse fiai. Ez részben a fentiek miatt igaz, részben pedig azért, mert ez az energia optimizmust generál a személyiségben. És ha valaki akár öntudatlanul is, de legtöbbször a pozitív kimenetelekre fókuszál és elvárja a jót, akkor – a Sorsa szabta keretek között – ez a pozitív elvárás be fog teljesedni. Ez a működés az, amit sok ismert technika oktat: sugározz ki pozitív képeket az elmédből arról, amit szeretnél és megkapod, amire vágysz. És az erre való képesség valóban megvan bennünk, ám a Nyilasoknak is ugyanaz lehet az egyik legnagyobb buktatójuk, mint a hurrá-optimista teremtés-technikáknak: nevezetesen, ha csak a fényt látom (ami itt most a vágyott dolog lenne), akkor nem figyelek a Tai-Chi (Yin – Yang) másik felére, a fekete térfélre (például azokra az erőkre, amik a tudatos szándékom ellen dolgoznak bennem). Ténylegesen van szellemi teremtő képességünk, de egyrészt lehetnek bennünk a tudatos törekvéseink ellen dolgozó én-részek is, másrészt vannak felettünk magasabb szabályzó síkok is, és ha valami olyasmire vágyunk, ami nincs benne a saját rezgés-terünkben, sorsunkban, akkor, ha beleszakadunk sem fogjuk elérni az adott dolgot. Más oldalról ránézve erre a Nyilas sajátosságra, jellemző lehet rájuk, hogy túlságosan is csak a lehetséges jó kimeneteleket látják, és nem készülnek fel az esetleges nem optimálisan alakuló jövőverziókra, aminek aztán persze nyögik a megpróbáltatásokkal teli következményeit. Ezt a működést hívta Szepes Mária „fénybetegségnek”, és jó néhány kemény, szaturnikus leckére lehet szüksége az életben ahhoz, hogy aztán képes legyen megtalálni
a Nyilas az optimizmus és a szükséges óvatosság közti helyes egyensúlyt.


A saját energia megélése


A fentiekből leszűrhető az emberi működés egyik alapvető jellegzetessége, mégpedig az, hogy két egymásnak ellentmondó késztetés egyidejű jelenlétét nemigen szoktuk kibírni, hacsak nem fordítunk erre külön figyelmet (a pszichológiában ezt a jelenséget írja le a kognitív disszonancia fogalma). Jelen esetben ez konkrétan a szabad akarat és meghatározottság párhuzamos igazságaira vonatkozik: egyszerre áll hatalmunkban a képzeletünkkel teremteni és vagyunk benne egy olyan energia-sávban, ahonnét nem lehet csak úgy ripsz-ropsz kiugrani. Természetesen, hosszabb idő alatt nagyon sok mindent át lehet alakítani önmagunkban, hogy harmonikusabban áramoljanak bennünk az energiák, jobban tudhassuk irányítani a szereplőinket, de még így is egész életre megmarad az eredendő energetikai összerakottságunk, aminek a lenyomata a horoszkópból olvasható ki. A jó hír az, hogy ezzel együtt mindegyik energiának létezik magas szintű megélése is, vagyis bármilyen összetételű is a személyiségünk eredendő mintázata, mindegyik én-részünket képesek lehetünk harmonikusabban is megélni. Pont e miatt igaz, hogy akármelyik jegybe is született valaki, az nem jelent automatikusan minősítést, mivel a horoszkópban eleve rögzített módon az nincs benne, hogy az illető milyen szinten éli meg a saját teremtő energiáit. Sőt, ami a régebbi korokban egyáltalán nem is fordulhatott elő tömegesen, az ma egyre többször tapasztalható: nevezetesen, hogy egyszercsak elérkezik az életben egy pont, ahol az adott személy olyan mély belső átalakuláson megy keresztül, ami után már a korábbitól jelentősen eltérő módon éli meg a saját teremtő energiáit, és ezzel elmozdul a maslow-i szükséglet-hierarchia piramis felsőbb szintjei felé, önkiteljesítő életet élve, vagy akár önmeghaladásra is törekedve.


Transzcendens síkon


Kollektív tudattalan


A transzcendens síkok felé haladva, egyén feletti, azaz össz-emberi szinten ennek az alapelvnek az emberi életre gyakorolt hatását leginkább Carl Gustav Jung kollektív tudattalan fogalmával szemléltethetjük, ami az ő meghatározása szerint „az emberi és ember előtti őseinktől átörökölt közös emlékezet”. Ez gyakorlatilag egyfajta emlék-, és lenyomat-depóként működve eltárol mindent, ami valaha is megélődött bármely élő lény által; amely működést akár a Földet körülvevő láthatatlan „szuper-számítógépként” is elképzelhetjük. Ez utóbbi képben maradva, mindannyian folyamatosan „töltünk fel anyagokat” ebbe a képzeletbeli computerbe a saját életünk megéléseivel, illetve „letöltés” is gyakran bekövetkezik, például oly módon, hogy az egyik „középponti fájlból” – legyen ez most a „Házasság-fájl” – adatáramlás indul be/le az elménkbe akkor, amikor becsatlakozunk az adott fájlba – vagyis házasságkötéskor. Ezeket a sok ember megéléseit tartalmazó, „középponti fájlokat” nevezte el Jung archetípusnak.


Az archetípusok egyik legfontosabb működési sajátosságát szemléltetve az iménti konkrét példán: mindig, mindegyiknél – így itt is, mégpedig mindkét házasulandó esetében – bekövetkezik a „letöltés” ha annak elérkezik az ideje, ami viszont majdnem soha nem tudatosul, és ily módon tudatosítatlanul fejti ki a hatását a házasulandó felekre. És ez többek között azt jelenti, hogy ami az adott időben/helyen az esküvővel, házassággal, kapcsolattal, családdal összefüggésben, sokszorosan megerősítődve a korábban éltek megtapasztalásai által eltárolódott ebben a fájlban, az ilyenkor automatikusan kifejti az elme-formattáló hatását a házasulandókra. Ráadásként még – amibe itt, most egyáltalán nem megyünk bele, csak bejelezzük –, ezzel párhuzamosan aktiválódik minden elrakódott erőforrás és kihívás az adott származási családból, családlélekből származóan is, ami szintén mind a két embert automatikusan elkezdi mozgatni anélkül, hogy bármelyiküknek tudatos tudomása lehetne arról, hogy miért érzik azt egy adott helyzetben, ami például teljesen eltérhet az egészen addig mindkettejük által megszokott egyéni viselkedésüktől.


Lét–Tudat


Azért itt említettük meg mindezeket, mert ugyan maga a kollektív lenyomat-depó a Bakhoz tartozik, lévén, hogy a Nagy Lélek az az „egyetemes tárolóedény”, ami mint Lélekenergia-mező, Eredendő Struktúra a Bak energiával analógiában álló létsík, de a fel-, és letöltés, mint működés, illetve a tudatosulás/ tudatosítatlanság már a Nyilashoz tartozik. Fentiekből is kiolvashatóan, ez a két energia nagyon szorosan összefügg egymással, az egyik működése a másik nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen. És innét haladva
tovább, ha még eredendőbb, szubtilis szinten próbáljuk megragadni a Nyilassal analóg teremtő energiát, akkor az Egyetemes Energiamezőt mozgásba hozó Teremtő Szellemként, Tűz minőségű, mozgást és életet generáló szubsztanciaként lenne megnevezhető. Létesülési irányból tekintve a Halak, Vízöntő, Bak transzcendens minőségeit követően a Nyilas létesülési fázisban jelenik meg az emberi értelemben közreható teremtő impulzus, a megismerés fényét szülő Tűz, ami mozgásba hozva a Lélek-tartalmakat életet generál. Valójában ez a kettő elválaszthatatlanul összetartozik: a Lélek-energia mintázatok a Teremtő Szellem megnyilvánulása által válnak működővé, tudják kifejteni a hatásukat (és a fentiek az okai annak is, hogy sokszor felcserélhetőek voltak és/vagy összekeveredtek az idők során a különböző hagyományokban a Szentlélek–Szent Szellem kifejezések).


Összefoglalva tehát, a Bölcselkedő Tanító az az energia bennünk, amelyik a Tudat terében az elmeműködésen keresztül irányítja az értelem egyre magasabb fokú kibontakozását a személyiségben, az életben. Másképpen fogalmazva, a tudatosultság növekedését segíti elő, ami egy bizonyos nézőpontból tekintve minden emberi élet célja. Innét szemlélve, a bennünk lakozó teremtő potenciál megtapasztalásának vezérlő energiája a Nyilas, ami jó esetben hozzásegít bennünket, hogy képessé váljunk a tapasztalás folyamatában a Mindenséget és a megélt valóságunkat egyre inkább Egységben érzékelni a bennünk lakozó tudatossággal. Ha ezt a folyamatot megpróbáljuk nevesíteni, akkor ez lehetne az Egység-aszimptota, aminek a keretén belül minden határon túl, egyre inkább közelítjük a kollektív emberi megismeréssel azt, ami Van.

 

 

Komolyzene és a jegyek

Mozart: Varázsfuvola – Sarastro áriája (Mérleg)

Mozart: No. 13 szerenád - Kis éji zene (Oroszlán, Mérleg)

Liszt: Magyar rapszódia, No. 2 (Mérleg, Skorpió, Bak)

Brahms: Magyar táncok, No. 5 (Ikrek)

Puccini: Turandot – Kalaf áriája (Mérleg, Skorpió)

Strauss: Imigyen szóla Zarathusztra [részlet] (Skorpió, Vízöntő)

 Könnyűzene és a jegyek

 

Kulka János - Halleluja

 

Hevesi Tamás - Ezt egy életen át kell játszani

 

Piramis - Szállj fel magasra

 

Képzelt riport ... finálé - Arra születtünk

 

Dimash Kudaibergen - Across endless dimensions (magyar szöveg: itt)

 Arcképcsarnok zodiákusjegyekkel

 

J. Goodall Diana Tunyogi H.

 

H. Banzhaf N. Cage N. Vujicic

 

 Jegyek és alkotások

 

Medgyessy Ferenc: Jelky András; Baja

 

J. van Eyck: A misztikus bárány imádása

 

Agesander, Athenedoros & Polydorus: Laokoón és fiai (Skorpió is)

 

Michelangelo: Ádám teremtése; Sixtusi kápolna, Vatikán (Halak is)

 Görbe tükör

A családállítások helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)

 

E-mail: info@pramana.hu

(az esetek többségében 1 napon belül válaszolok az e-mailekre)