Pramána

Önismeret • pszichológia • asztrológia • családállítás • életvezetés

Lélekút-tanoda, családállítás, asztrológia iskola • Báder György pszichológus, asztrológus, tanár, családfelállító

A családállítások helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)

 

E-mail: info@pramana.hu

(az esetek többségében 1 napon belül válaszolok az e-mailekre)

Smaragdtábla


A képre kattintva kinagyítva is el lehet olvasni a tábla szövegét latinul.

 

Smaragdtábla

 

1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum.  
   Valóságost, hazugság nélkül, megbízhatót és legigazabbat.

2. Quod est inferius, est sicut quod est superius,
   et quod est superius, est sicut quod est inferius,
   ad perpetranda miracula rei unius.
 
   Ami alább van, úgy van, mint ami feljebb van,
   és ami fentebb van, úgy van, mint ami lentebb van,
   az egy valóságának megvalósítandó csodái végett.

3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius,
   sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.
 
   És amint minden létező dolog az egytől származik, az egy elgondolásából,
   úgy minden keletkezett valóság ettől az egytől jött létre, adaptációval.

4. Pater eius est Sol, mater eius Luna,
   portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.

   Az ő apja a Nap, az ő anyja a Hold,
   a levegő vitte amazt az ő méhében, tápláló dajkája a föld.

5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic.
   Az egész mindenség összes beavatásának ez a nemzője.

6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.
   Az ereje osztatlan, bár a földdel szemben keletkezett ellene.

7. Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, cum magno ingenio.
   El fogod választani a földet a tűztől, a szubtilist a sűrűtől, kedvesen, nagy hozzáértéssel.

8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram
   et recipit vim superiorum et inferiorum.
   Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas.

   A földről felemelkedik az égbe, újra leszáll a földre, és befogadja a felsőbb és alsóbb erőket.
   Így fogod birtokolni az egész világ tiszteletét. Ezért elmenekül tőled minden sötétség.


9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis.
   Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

   Itt van mindenek erejének az erős ereje.
   Mert ural minden szubtilis valóságot, és át fog hatni minden tömöret.

10. Sic mundus creatus est.
     Így teremtetett a világ.

11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic.
     Innen lesznek a csodálatos átdolgozások, amelyeknek ez a módja.

12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi.
     Ennél fogva vagyok nevezve Hermész Triszmegisztosznak,
     birtokolva az egész világ bölcseletének három részét.

13. Completum est quod dixi de operatio solis.
     Befejezett egész, amit a Nap működéséről mondtam.


Az alábbi táblázatra kattintva kinagyítva is megtekintheti a Smaragdtábla mondatainak asztrológiai jegyekkel való párhuzamba állítását; amint az majd a táblázatból kiolvasható, minden egyes mondat két lélekerővel / zodiákusjeggyel állítható analógiába: az egyik a létesülési irányból induló sorban van, míg a másik az evolúciós / kibontakozási sorban található (a kétféle sorrendről az Oroszlánról szóló cikkben lehet bővebben is olvasni a "Létesülési fázisok" bekezdésben, illetve a Nyilasról írott elemzésben a "Lét-Tudat" című bekezdésben).

 

 

Köszönet Dr. Végh Tibornak,

akinek mélyreható latin-tudása nélkül ez a fordítás nem születhetett volna meg.

 

A családállítások helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)

 

E-mail: info@pramana.hu

(az esetek többségében 1 napon belül válaszolok az e-mailekre)