Pramána

Önismeret • pszichológia • asztrológia • családállítás • életvezetés

Lélekút-tanoda, családállítás, asztrológia iskola • Báder György pszichológus, asztrológus, tanár, családfelállító

Információk, események

 

Asztrológia - tanfolyam

A Pramána Asztrológia Iskola következő tanfolyama 2024. IX. 05-én, csütörtökön indul. Bővebb információk itt találhatóak.

 

Családállító hétvégék

Kérek minden leendő résztvevőt, hogy tanulmányozza át figyelmesen a gyakorlati útmutatót.

Az állítói és nézői helyeket a hívások/e-mailek beérkezési sorrendjében töltöm föl.

Az állításokat mindig szombat-vasárnap tartjuk, mindkét napon 10.00-tól kb. 19 óráig.

A soron következő állítási hétvége: 2024. V. 25 - 26. A további dátumok listája itt található.

 

Egyéni alkalmak

Új egyéni ügyfelek fogadása szabad kapacitás hiányában 2019-től kezdve sajnálatos módon megszűnt.

A családállítások helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)

 

E-mail: info@pramana.hu

(az esetek többségében 1 napon belül válaszolok az e-mailekre)

A családállításról


 

(Kép forrása: www.freshpaintartist.com)

 

A Lélekmező-állítás (családállítás, családfelállítás) módszere Bert Hellinger német terapeuta nevéhez fűződik, ő volt az, aki a 70-es, 80-as években Németországban kifejlesztette - vagy ahogy ő fogalmaz: megtalálta - ezt a csoportterápiás módszert.

Miről is van itt szó? Arról, hogy családfelállítással fényt lehet deríteni a családon belüli, akár generációkon is átívelő működési mechanizmusokra, melyek adott esetben döntő módon határozhatják meg egy ember életét. Történhet mindez anélkül, hogy az illetőnek tudomása lenne róla, hogy az a gátló hatás, amit egyébként tisztán érzékel a hétköznapjaiban, honnét is származik. Mit jelent ez konkrétan? Azt, hogy egy rejtett működési mechanizmus által a családrendszerben korábban élt emberek sorsa kihatással lehet a jelenben, a mostani generáció tagjaira. Első látásra ez teljesen igazságtalannak tűnhet, mármint, hogy egy valamikor élt ősömmel kapcsolatos rossz dolog az én életemet akadályozhatja, vagy teheti tönkre, itt és most.

Azonban, ha rendszerszinten vizsgáljuk a kérdést, akkor hamar felismerhetjük, hogy ha 2-3 generációval korábban történt valami negatív dolog a családrendszerben, ami megakasztotta az energiák egészséges áramlását, akkor a rendszer nem tud mást felhasználni ennek a zavarnak a "kijelzésére", mint egy később születettet, minthogy ez a rendszer egyénekből áll, és csak egy másik ember, illetve annak a sorsa lehet az, amin keresztül megjeleníthető a probléma. Ez egy kicsit olyan, mintha a családrendszer "öngyógyító mechanizmusa" aktiválódna, hasonlóképpen, mint amikor a fizikai test öngyógyító folyamatai indulnak be egy sérülés esetén.

De tekinthetjük úgy is, hogy egy egyének feletti lelkiismeret lép itt működésbe, ami a családlélekben keletkezett problémát igyekszik orvosolni, és ugyanúgy, ahogy az egyéni lelkiismeret sem hagyja nyugodni az embert, ha valamit vétett, úgy a családi sem hagyja nyugodni az adott családrendszer tagjait, amíg a családlélekben keletkezett sérülés be nem gyógyul.

Felmerül a kérdés, mi is képes okozni olyan sérülést, ami aztán generációkkal később is okozhat problémákat? A tapasztalatok szerint leginkább azok az események, amikor a szeretet rendjének három alaptörvénye közül valamelyik megsérül. Ezek a törvények, úgy tűnik, a szabadon áramló szeretetnek egyfajta vezérfonalat képesek adni, olyan keretet biztosítva, aminek mentén termékenyítően áramolhat a szeretet; kicsit úgy, mint ahogyan a folyómeder határolja a folyót, mert a meder nélkül a víz csak szétfolyna.

A szeretet rendjének első törvénye szerint mindenkinek joga van az odatartozáshoz, aki a rendszer tagja. Ez annyira magától értetődőnek tűnik, hogy sokszor bele sem gondolunk, hogy ha például valamikor egy családtaggal mindenki megszakította a kapcsolatot, mondjuk, annak a viselkedése miatt, és soha többé nem beszéltek róla, akkor gyakorlatilag kitagadták a rendszerből. Ekkor fordulhat elő a tapasztalatok szerint, hogy egy-két generációval később születik valaki, aki a saját viselkedésével újfent "kiprovokálja" a kitagadást, jóllehet sokszor maga sem érti, miért is teszi azt, amit (például kábítószerezés). Ekkor a saját sorsával tudattalanul próbálja "emlékeztetni" a rendszert, és annak tagjait a régebbi kitagadásra.

És a megdöbbentő, ugyanakkor csodálatos az, hogy míg egy ilyen viselkedés (pl. drogozás, alkoholizmus) akár egy életen keresztül megkeserítheti egy ember és a körülötte élők sorsát, addig egy családfelállítással ez úgy megváltozhat, hogy az illető többé nem fog késztetést érezni az ivásra, narkotikum-fogyasztásra. Azért fogalmaztam úgy, hogy megváltozhat, mert - egyrészt  - nem minden probléma mögött van családrendszeri "kötés", lehetséges, hogy az adott kibillentség, zavar egyéni "termék", az illető egyéni sorsához kapcsolódik, másrészt - bár sokszor azonnali a hatás -, időnként szükség lehet terápiás utómunkálatokra is.

A második törvény az idői és rangsor-hierarchia. Ez azt jelenti, hogy például szülő - gyerek viszonylatban az egy generációnyi különbség a családon belül akkora "lépcsőnyi" különbséget jelent, hogy az átléphetetlen. Ennek több fontos következménye van. Az első, hogy amit a szüleinktől kaptunk - mindenek előtt az életet - azt sohasem is leszünk képesek viszonozni nekik, legfeljebb a saját gyerekeinknek adhatjuk tovább. Kicsit sarkosabban megfogalmazva: az élet, mint lehetőség elnyerése mindent felülír - mindent, amit nem kaptunk meg, mindent, ami esetleg valóban fájdalmas volt. Gondoljunk csak bele: milliószor több lehetősége van bárkinek, aki él (legyen bármilyen is az élete), annál, mint akit mondjuk elvetéltek 6 hónapos korában. Az élet megkapása "mindent visz".

A második következmény, hogy amennyiben a szülő megpróbál a gyerekkel "egy szintre" kerülni, például azzal, hogy megpróbál a "barátja" lenni, ahelyett, hogy szeretetteljes, de határozott szülőként lépne fel, akkor a gyerek tudatosulatlanul is elkezdi bizonytalanul érezni magát, mert a lelkünk mélyén mindannyian nagy és erős szülőkre vágyunk. Ez volt a generációk közti hierarchia két fontos jellegzetessége, de van generáción belüli sorrendiség is, például a testvérek között, vagy a partnerek esetében.

Amennyiben a testvérek közül valaki másod-, vagy harmadszülöttként megpróbál elsőszülöttként viselkedni, például olyan jogokat követelni, vagy kötelességeket felvállalni, amik az elsőszülöttet illetnék meg, akkor felborulhat a rend, és amennyiben ez egy életre így marad, akkor ez is zavart okozhat a következő generáció valamelyik tagjánál. A partnerek tekintetében hasonló a helyzet: ha a második, vagy harmadik házastárs / komoly partner nem ismeri el önmagán belül, hogy ő az előzőek után következhet csak a szeretett partnere lelkében (mert az élet így hozta), és megpróbál az első helyre furakodni, például azzal, hogy lenézi, becsmérli az előzőeket, akkor ismét csak felborul a rend, és ennek is messze ható következményei lehetnek.

Ez utóbbi esetben néha már a jelenben is megfigyelhető a zavar, például ha az említett működés egy olyan házasságban következik be, ahova az apa, vagy az anya (vagy mindkettő) hozott gyerekeket az előző kapcsolatokból. Ilyenkor előfordul, hogy a gyerek - anélkül, hogy ennek tudatában lenne - a korábbi házastársat "képviseli" a rendszerben, és ha a korábbi házastárs nem kapja meg az őt megillető tiszteletet lélekben, akkor a gyerek ezt a "tiszteletlenséget" produkálni fogja a viselkedésében.

A harmadik a kiegyenlítés törvénye. Rendszerszinten éppen a kiegyenlítésre törekvés hozza létre a kötéseket (hogy helyreállhasson az egyensúly), egyéni szinten azonban teljesen másképpen működik. Ezt jól modellezhetjük azzal a helyzettel, amikor egyenrangúak, például házastársak között hosszabb távon felborul az adok - kapok egyensúlya. Ilyenkor az a fél, aki lélekben "eladósodik" a másiknál, valamilyen úton-módon meg fog próbálni szabadulni ebből, a számára kellemetlen helyzetből. Ekkor például előfordulhat, hogy - látszólag még jól meg is tetézve az eladósodott helyzethez vezető viselkedését - megcsalja, vagy más módon elárulja a társát, hogy ily módon vége szakadjon annak a helyzetnek, amiben a lelke - jóllehet sokszor tudatosulatlanul - eladósodva érzi magát.

Ezek természetesen csak kiragadott példák, merthogy ennél jóval többféle módon tudhatunk "kötésben" lenni a családrendszerünk valamelyik tagjával. Ebben az értelmezésben a családhoz, klánhoz tartozik a mostani családom minden tagja, illetve természetszerűleg minden egyenesági felmenőm és ezek testvérei (féltestvér, korán meghalt gyerek, elvetetett gyerekek is testvérnek számít), valamint minden olyan ember, akinek ezek közül bárkivel életfontosságú ügyben dolga volt. Mit jelent ez utóbbi kitétel? Például, ennek következtében, ha a nagyapámnak volt egy gyűrűs menyasszonya, akit a nagyim kedvéért elhagyott, akkor ez a néni hozzátartozik a mi családrendszerünkhöz, mert ha ő nem ment volna el nagyapa mellől, akkor én ma nem lehetnék itt. Ugyanígy, amennyiben a nagyapám valamelyik háborúban a lövészárokban állva átélte, hogy a mellette álló barátja sisakján és fején átmenő golyó az ő sisakja oldalában megállt, akkor ez a barát is hozzátartozik a családlélekhez, mert ha ő akkor nem áll ott (és hal meg), akkor én ma nem lehetnék itt.

Az egyik legdöbbenetesebb (és az első személyes átélésig megfoghatatlan) tény az, hogy a családfelállítás helyszínén a családtagok képviseletében álló vadidegen emberek valósághűen érzékelnek az akkor-ott megjelenő Lélekmezőben (bár valójában a Lélekmező nem "megjelenik", hanem a mindig-mindenütt jelenvalóságából akkor-ott átérzett módon tudasíthatóvá válik). Ez olyan szintig is elmehet időnként, hogy például a nagypapát képviselő személy kijelenti, hogy nem érzi a bal lábát, mire az ügyfél - akinek a nagyapját képviseli az adott személy - közli, hogy stimmel, annak a nagypapának tényleg ellőtték a lábát a háborúban. De ha nem is ilyen látványos módon, minden képviselő adekvátan és valósághűen reagál. Ha őszinték akarunk lenni, akkor ezt nem igazán értjük - de elfogadjuk, mint egy több milliószor megtapasztalt valóságot, amit a családfelállítás kezdete óta gyakorlatilag minden családállításon átélnek a résztvevők.

A fent leírtak már mutatják is, hogy miként zajlik egy ilyen felállítás. Az ügyféllel egyeztetve a vezető meghatározza, hogy mely családtagok kerüljenek felállításra, hogy ki kinek a képviseletében álljon. Ezután már a képviselők érzékelése és jelzései alapján haladva kialakul egy oldási helyzet, amiben az egyszer valamikor "csomóra kötődött" energiaáramlás ismét beindulhat, helyreállhat a családlélek "rendje". A másik nagyon meglepő dolog, hogy a lélekmezőben végrehajtott rituálék és oldó mondatok hatására a valóságban is bekövetkezhet a gyógyulás, és új módon áramolhat a szeretet a rendszer tagjai között, megváltozhatnak a kapcsolatok. Ez megint csak egy olyan dolog, amit racionálisan nem nagyon lehet megérteni, amíg valaki át nem élte maga is; és mindenki jól teszi, ha megőrzi az "egészséges szkepticizmusát" - magam is így jártam el, amíg végül aztán megadtam magam a megtapasztalt valóságnak.

(A családfelállításról kiegészítő információk a "Családfelállítás" menüpont alatt találhatóak.)

 

Információk, események

 

Asztrológia - tanfolyam

A Pramána Asztrológia Iskola következő tanfolyama 2024. IX. 05-én, csütörtökön indul. Bővebb információk itt találhatóak.

 

Családállító hétvégék

Kérek minden leendő résztvevőt, hogy tanulmányozza át figyelmesen a gyakorlati útmutatót.

Az állítói és nézői helyeket a hívások/e-mailek beérkezési sorrendjében töltöm föl.

Az állításokat mindig szombat-vasárnap tartjuk, mindkét napon 10.00-tól kb. 19 óráig.

A soron következő állítási hétvége: 2024. V. 25 - 26. A további dátumok listája itt található.

 

Egyéni alkalmak

Új egyéni ügyfelek fogadása szabad kapacitás hiányában 2019-től kezdve sajnálatos módon megszűnt.

A családállítások helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)

 

E-mail: info@pramana.hu

(az esetek többségében 1 napon belül válaszolok az e-mailekre)